JAVNE NABAVKE - USLUGE

Javna nabavka male vrednosti 01/2014- Kupovina bezolovnog benzina 

1) Odluka o pokretanju postupka za JNMV 01/2014

2) Poziv za podnošenje ponude za JNMV 01/2014

3) Konkursna dokumentacija za JNMV 01/2014

Galerija

Lokacija

Kontakt

Centar za socijalni rad Vršac

Žarka Zrenjanina 13

tel/faks: 013/839-689

email: czsr_vrsac@yahoo.com i czsr@hemo.net