Poštovani posetioci,

Nalazite se na zvaničnoj prezentaciji Centra za socijalni rad Vršac. Na ovoj web stranici možete naći najbitnije informacije o radu centra, korisnicima, neophodnim dokumentima za ostvarivanje Vaših prava, kao i o službama koje ih sprovode.

Ukoliko smatrate da je potrebno, možete ostaviti i svoj komentar na usluge koje pruža Centar, kao i Vaše predloge i sugestije.

Napomena posetiocima

Sve svoje predloge i sugestije kao i druge stvari na koje želite da ukažete, možete slati na naš e-mail ili pozvati na telefon koji se nalazi u kontaktima.

Galerija

Lokacija

Kontakt

Centar za socijalni rad Grada Vršca

Žarka Zrenjanina 13

tel/faks: 013/839-689 ; 013/839-696

email: vrsac.csr@minrzs.gov.rs