NOVO IZ CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU VRŠAC

d

POMOĆ DECI U OPREMANJU ZA POLAZAK U ŠKOLU

Oktobar 09, 2013  |  Postavio Admin  

Tokom septembra meseca 2013. godine, Primenjujući Opštinsku Odluku o proširenim pravima iz oblasti socijalne zaštite, a na osnovu Inicijative stručnog kolegijuma CSR Vršac, realizovana je aktivnost pomoći deci u opremanju za polazak u školu, iz socijalno najugroženijih porodica – korisnika NSP, u iznosu od  2.000 dinara za svako dete koje je upisano u školsku 2013/14 godinu (osnovna, srednja škola i predškolski uzrast). Ovom aktivnošču je obuhvačeno 823 dece.

OTVORENE SU NOVO ADAPTIRANE PROSTORIJE KLUBA HRANITELJA

Oktobar 09, 2013  |  Postavio Admin  

Dana 21.03.2013. godine u prostorijama Centra za socijalni rad za opštinu Vršac otvorene su novo adaptirane prostorije  Kluba hranitelja Centra za socijalni rad za opštinu Vršac. ..

Pročitaj više

АNАLIZА KАМPА ZА SОCIЈАLIZАCIЈU I RЕHАBILIТАCIЈU DЕCЕ IZ SОCIЈАLNО UGRОŽЕNIH PОRОDICА SА PОDRUČЈА ОPŠТINЕ VRŠАC, „PЕŠČАRА-2013“

Oktobar 09, 2013  |  Postavio Admin  

Nаkоn uspеšnо rеаlizоvаnоg, sаdа vеć čеtvrtоg pо rеdu, Kаmpа zа sоciјаlizаciјu i rеhаbilitаciјu dеcе iz sоciјаlnо ugrоžеnih pоrоdicа „Pеščаrа-2013“ (gdе је 80-tоrо dеcе iz mаtеriјаlnо nајugrоžеniјih pоrоdicа sа pоdručја оpštinе Vršаc budžеtskim srеdstvimа оpštinе Vršаc) kојi је оdržаn оd 02. – 09. јulа 2013. gоdinе u prеdivnоm аmbiјеntu Dеliblаtskе Pеščаrе nа izlеtištu Čаrdаk, u оrgаnizаciјi Cеntrа zа sоciјаlni rаd zа оpštinu Vršаc, dаnа 25.09.2013. gоdinе u prоstоriјаmа Kulturnоg cеntrа Vršаc, оdržаnа је оsmišlјеnа Аnаlizа učinjеnоg u rеаlizаciјi sаmоg Kаmpа uz prisustvо prеkо stоtinu dеcе i gоstiјu...

Pročitaj više

KАМP ZА SОCIЈАLIZАCIЈU I RЕHАBILIТАCIЈU DЕCЕ IZ SОCIЈАLNО UGRОŽЕNIH PОRОDICА SА PОDRUČЈА ОPŠТINЕ VRŠАC, „PЕŠČАRА-2013“

Jul 28, 2013  |  Postavio Admin  

U pеriоdu оd 02. – 09. јulа 2013. gоdinе u prеdivnоm аmbiјеntu Dеliblаtskе Pеščаrе nа izlеtištu Čаrdаk, 80-tоrо dеcе iz mаtеriјаlnо nајugrоžеniјih pоrоdicа sа pоdručја оpštinе Vršаc је budžеtskim srеdstvimа оpštinе Vršаc, u оrgаnizаciјi Cеntrа zа sоciјаlni rаd zа оpštinu Vršаc, bоrаvilо nа sаdа vеć trаdiciоnаlnоm, čеtvrtоm pо rеdu, Kаmpu zа sоciјаlizаciјu i rеhаbilitаciјu dеcе „Pеščаrа-2013“.

Pročitaj više

EDUKACIJA VODITELJA SLUČAJA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD VRŠAC

Jun 09, 2013  |  Postavio Admin  

Dana 04.juna 2013.godine, Centar za socijalni rad za opštinu Vršac bio je domaćin Stručnog skupa  voditelja slučaja iz 13 Centara za socijani rad sa područja  AP Vojvodine, i to: Inđija, Stara Pazova,  Sremska Mitrovica, Irig, Ruma, Kovin,  Kovačica, Pančevo, Opovo, Bela Crkva, Plandište, Alibunar i  Vršac.

Pročitaj više

I SUSRETI KLUBOVA ZA STARE SOCIJALNE ZAŠTITE REPUBLIKE SRBIJE I XVII TAKMIČENJE “SRPSKA LIGA TREĆEG DOBA U ŠAHU”

Jun 09, 2013  |  Postavio Admin  

Centar za socijalni rad za opštinu Vršac je 30. maja o.g. u  selu Gudurica, gde je pre  devet godina formirao prvi klub za stare, organizovao  manifestaciju prvu po redu u ovom obliku, kao praznik socijalne zaštite, šaha osoba trećeg životnog doba, ali i dobrog i osmišljenog druženja, kako korisnika, tako i pružaoca usluga.  Na Susretima je preko 250 učesnika i gostiju bilo u prilici da sa jedne strane razmeni iskustva i zauzmu stavove oko mesta i uloge, ali i budučnosti vaninstitucionalne usluga – klubova za stare, kao i da odmeri snage na 13 šahovskih tabli u XVII takmičenju “Srpska lioga trećeg doba u šahu”.

Pročitaj više

III KAMP ZA SOCIJALIZACIJU I REHABILITACIJU DECE IZ SOCIJALNO UGROŽENIH PORODICA SA PODRUČJA OPŠTINE VRŠAC - „PEŠČARA-2012“

Avgust 29, 2012  |  Postavio Admin  

Pročitaj više

ZAVRŠENI PETI JAVNI RADOVI U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE STARIH

Avgust 29, 2012  |  Postavio Admin  

Centar za socijalni rad za opštinu Vršac u vremenu od 1.maja do 31.jula organizovao je i sproveo po peti put javne radove u oblasti socijalne zaštite starih u tri sela opštine Vršac, pružanjem usluga pomoć u kući........ 

Pročitaj više

SUSRETI KLUBOVA ZA STARE PO DRUGI PUT U PROGRAMU KLTURNO-TURISTIČKE MANIFESTACIJE „ZLATNA JESEN“ U GUDURICI

Avgust 29, 2012  |  Postavio Admin   

U vremenu od 31.VIII  do 2.IX 2012.godine, u Gudurici održaće se 11.kulturno-turistička manifestacije „Zlatna jesen“.Prvi put, prošle godine u programu ove manifestacije   učestvovao je kao domaćin i Klub za stare „Čokot“ iz Gudurice........ 

Pročitaj više

ODRŽANA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VRŠAC

Avgust 29, 2012  |  Postavio Admin   

Opštinsko veće konstatuje da je najugroženijim, pretežno bespomoćnim i starim osobama, koje su korisnici materijalnog obezbeđenja, usled izuzetno niskih temperatura i velikih snežnih padavina, neophodno pružiti jednokratnu novčanu pomoć i saglasno je da se za tu namenu Centru za socijalni rad za opštinu Vršac prenesu sredstva iz Budžeta Opštine Vršac za 2012, godinu u iznosu od 400.000,00 dinara ........

Pročitaj više

REALIZACIJA KAMPA OTVORENOG SRCA “ ŠUŠARA- 2011

Septembar 23, 2011  |  Postavio Admin  

d

U organizaciji Centra za socijalni rad za opštinu Vršac drugi put zaredom je realizovana  programska aktivnost „Kamp otvorenog srca-Šušara 2011“ od 11. jula do 15. avgusta ove godine. Sredstva za realizaciju aktivnosti obezbeđena su budžetom opštine, što je omogućila Dopuna opštinske odluke o proširenim pravima iz oblasti socijalne zaštite ........ 

Pročitaj više

UVEDENA NOVA USLUGA: STANOVANJE UZ PODRŠKU

Septembar 22, 2011  |  Postavio Admin  

Na osnovu prepoznate potrebe o brizi o mladima koji se osamostaljuju i napuštaju sistem socijalne zaštite od strane stučnih službi Centra za socijalni rad za opštinu Vršac, kao i projekta Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu „Stanovanje uz podršku za mlade koji se osamostaljuju“, a koji je podržalo Republičko Ministarstvo rada i socijalne politike,  Skupština opštine Vršac je na svojoj sednici održanoj 29.12.2010 godine donela Odluku o izmenama i dopunama odluke o pravima građana iz oblasti socijalne zaštite, kojim je između ostalih uvedena kao novina i usluga „Stanovanje uz podršku“ ........ 

Pročitaj više

HRANITELJSTVO

Septembar 22, 2011  |  Postavio Admin  

U sprovođenju reforme sistema socijalne zaštite, Ministarstvo za socijalna pitanja prioritet daje unapređenju zaštite dece, posebno razvoja onih oblika zaštite koji obezbeđuju odrastanje dece u porodičnim uslovima. U skladu s tim, sačinjen je Program razvoja porodičnog smeštaja kao oblika zaštite dece bez adekvatnog roditeljskog staranja, koje se zasniva na poštovanju osnovnih standarda:

  • pravu svakog deteta da živi u porodici
  • obezbeđenju dobrobiti i bezbednosti deteta

Centar za socijalni rad u Vršcu decu bez roditeljskog staranja zbrinjava u hraniteljskim porodicama......... 

Pročitaj više

Galerija

Lokacija

Kontakt

Centar za socijalni rad Vršac

Žarka Zrenjanina 13

tel/faks: 013/839-689

email: czsr_vrsac@yahoo.com i czsr@hemo.net