Centar za socijalni rad Grada Vršca osnovan je 1960. godine, odlukom  Skupštine opštine Vršac.  Delatnost Centra je obezbeđivanje i ostvarivanje prava  građana na zadovoljavanje njihovih zakonom utvrđenih prava u oblasti socijalne zaštite, porodično-pravne zaštite i drugih socijalnih potreba u skladu sa zakonom i odlukom Skupštine opštine Vršac u pružanju usluga socijalnog rada.

Prava u socijalnoj zaštiti, a prema Zakonu o socijalnoj zaštiti sastoji se u obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana u slučajevima kada Centar za socijalni rad  u prvom stepenu odlučuje o materijalnom obezbeđenju, dodatku za pomoć i negu drugog lica, pomoć za osposobljavanje za rad, pomoć u kući, smeštaj u ustanovu ili drugu porodicu ili dnevni boravak, kao i opremanje korisnika za smeštaj u ustanovu ili drugu porodicu i  jednokratne novčane pomoći.

Centar za socijalni rada obavlja stručne poslove u sprovođenju socijalne zaštite i socijalnog rada i to:

-         otkriva i prati socijalne potrebe građana i probleme u oblasti  socijalne zaštite;

-         predlaže i preduzima mere u rešavanju socijalnih potreba građana i prati njihovo izvršenje;

-         organizuje i sprovodi odgovarajuće oblike socijalne zaštite i neposredno pruža usluge socijalne zaštite i usluge socijalnog rada;

-         razvija i unapređuje preventivne aktivnosti kojima doprinosi razrešavanju i suzbijanju socijalnh problema;

-         pruža dijagnostičke usluge sprovodi odgovarajući tretman, savetodavno-terapijske usluge i stručnu pomoć korisnicima;

-         podstiče, organizuje i koordinira profesionalni i dobrotvorni humanitarni rad i rad humanitarnih organizacija u oblasti socijalne zaštite;

-         vodi evidenciju i dokumentaciju o pruženim uslugama i preduzima mere u okviru svoje nadležnosti;

-         vodi evidenciju o deci za usvojenje o potencijalnim usvojiocima na području opštine Vršac;

-         obavlja stručno-pravne i starateljske usluge u pružanju stručno-pravne i starateljske zaštite;

-         vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom , Odlukom Skupštine opštine  o dopunskim oblicima socijalne zaštite

-         Centar na lokalnom nivou sarađuje sa: SO – Vršac,  OUP, OJT, Opštinski sud, Gerontološki centar,  Zdravstveni centar, Neuropsihijatrijska bolnica, Dečiji vrtić,  osnovne i srednje škole, mesne zajednice,  nevladine organizacije i privredne strukture grada.

Galerija

Lokacija

Kontakt

Centar za socijalni rad Vršac

Žarka Zrenjanina 13

tel/faks: 013/839-689; 839-696

email: vrsac.csr@minrzs.gov.rs i czsr@hemo.net